Tag "Word 2016"

สอนวิธี ตั้งค่า Font เริ่มต้น Microsoft Word

สอนวิธีตั้งค่า Font เริ่มต้น Microsoft Word เสียเวลาไหมครับกับการใช้งาน Microsoft Word ในการสร้างเอกสารใหม่ แล้วต้องตั้งค่าฟอนต์ใหม่ทุกครั้ง โดยที่เลือกแต่ฟอนต์เดิมๆ เป็นประจำ บทความนี้จะสอยวิธีการกำหนดฟอนต์ใน Microsoft Word ให้เป็นฟอนต์ที่เราจะใช้งาน เป็นค่าเริ่มต้นเสนอ

ใส่เลขหน้าใน Microsoft Word โดยไม่ใส่หน้าแรก

การ ใส่เลขหน้า โดยไม่ใส่หน้าแรก การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010/2013/2016 ในการทำเอกสารรายงานต่างๆ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ แทรกเลขหน้า ของเอกสารที่ช่วยให้การอ่าน สะดวกและง่ายต่อการเรียกดูข้อมูลที่หน้านั้นๆ แต่การแทรกเลขหน้าใน Word นั้นสามารถทำด้วยกันได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของผู้ใช้งานนั้น

จัดกึ่งกลาง หน้าพร้อมเส้นแบ่งใน Microsoft Word

จัดกึ่งกลาง หน้าพร้อมเส้นแบ่งใน Microsoft Word สำหรับการใช้งาน Microsoft Word 2010/2013/2016 มีตัวเลือกให้ปรับการตั้งค่าเกี่ยวหน้ากระดาษ เช่น การแบ่งกึ่งกลางหน้าออกเป็น 2 ส่วน โดยเท่าๆกัน พร้อมเส้นแบ่งกลางระหว่างหน้า ถ้ายังนึกไม่ออก ให้คิดถึงกระดาษข้อสอบของครูหรืออาจารย์ ที่มักจะแบ่งครึ่ง คำถามของข้อสอบ ออกเป็นสองส่วน ซ้าย ขวา แบบเท่าๆกัน