Tag "POP3"

การตั้งค่า Microsoft Outlook กับ Hotmail แบบ POP3

Sponsored links การตั้งค่า Microsoft Outlook กับ Hotmail แบบ POP3 การใช้งาน Microsoft Outlook สำหรับการรับส่งอีเมล์ด้วยระบบ POP3 ของผู้ให้บริการอีเมล์ โดยใช้ Email ของ Microsoft (@outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com) ซึ่งเป็นระบบอีเมล์ที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้ว ซึ่งการใช้ Microsoft Outlook ในการรับส่งนั้นจะช่วยให้สามารถเช็คอีเมล์แบบ Online และ Offline ได้ด้วย และอีกทั้งยังช่วยให้การค้นหาอีเมล์ ภายใน inbox ทำได้สะดวกและรวดเร็มมากขึ้น