Tag "How To"

สอนวิธีฝังฟอนต์ลงในไฟล์ MS Word , PowerPoint 2013/2016

สอนบันทึกไฟล์ Word , PowerPoint 2013/2016 แบบฟอนต์ไม่เพี้ยน สำหรับคนที่ใช้งาน ไมโครซอฟเวิร์ด สำหรับทำเอการต่างๆ และ ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ สำหรับทำพรีเซนเทชั่น น่าจะเคยเจอปัญหาที่เวลานำไฟล์ไปเปิดเครื่องอื่นแล้ว Font ชอบเพียน ทำให้การใช้งานไฟล์นั้นๆมีปัญหา สาเหตุคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องที่ทำเอกสาร หรือ ทำพรีเซน จึงไม่มีฟอนต์ที่ใช้งานในไฟล์นั้นๆ

แทรก/เพิ่มลายน้ำใน Microsoft Excel

วิธการเพิ่มลายน้ำลงในเอกสาร Excel คนที่ใช้งาน microsoft excel มีการใช้งานทำงานต่าง หรือเอกสารที่อยู่ในช่วงดำเนินการ ทดสอบขั้นตอนการต่าง บางครั้งทำให้หยิบจับเอกสารผิด เพราะมีหลายฉบับ วันนี้วิธีที่ช่วยให้แยกได้ว่าเป็นเอกสารแบบไหน โดยการเพิ่มลายน้ำลงไปในเอกสาร เช่น แบบร่าง, เอกสารลับ, เอกสารด่วน ฯลฯ

ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น Microsoft Excel ตาม font ที่ต้องการ

วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น Microsoft Excel บทความนี้จะสอนการตั้งค่า Font เริ่มต้น หรือเป็นการกำหนด Font ที่เราใช้งานบ่อยๆ ให้เป็นค่ามาตราฐานของ Excel ซึ่งจะเป็น font ที่เราได้ทำการเลือกไว้ ที่สร้างไฟล์ excel ใหม่ๆ