Tag "Excel 2010"

แทรก/เพิ่มลายน้ำใน Microsoft Excel

Sponsored links วิธการเพิ่มลายน้ำลงในเอกสาร Excel คนที่ใช้งาน microsoft excel มีการใช้งานทำงานต่าง หรือเอกสารที่อยู่ในช่วงดำเนินการ ทดสอบขั้นตอนการต่าง บางครั้งทำให้หยิบจับเอกสารผิด เพราะมีหลายฉบับ วันนี้วิธีที่ช่วยให้แยกได้ว่าเป็นเอกสารแบบไหน โดยการเพิ่มลายน้ำลงไปในเอกสาร เช่น แบบร่าง, เอกสารลับ, เอกสารด่วน ฯลฯ

ตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น Microsoft Excel ตาม font ที่ต้องการ

วิธีตั้งค่าฟอนต์เริ่มต้น Microsoft Excel บทความนี้จะสอนการตั้งค่า Font เริ่มต้น หรือเป็นการกำหนด Font ที่เราใช้งานบ่อยๆ ให้เป็นค่ามาตราฐานของ Excel ซึ่งจะเป็น font ที่เราได้ทำการเลือกไว้ ที่สร้างไฟล์ excel ใหม่ๆ Sponsored links