Sponsored links

ตั้งค่าใส่ลายเซ็น (signature) Outlook 2013

บทความนี้จะเป็นการสอนการตั้งค่าใน Outlook เพื่อใส่ ลายเซ็น หรือ คำลงท้ายในอีเมล์ โดยจะเป็นการแนบลายเซ็นนี้ทุกครั้งที่ สร้างอีเมล์ใหม่ หรือการตอบกลับอีเมล์ ตามที่เราได้กำหนดไว้ เช่น ชื่อ, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, เว็บไซต์ อื่นๆตามที่ต้องการเพิ่มลงในคำลงท้าย ช่วยให้ผู้รับสะดวกให้การติดต่อกลับ หรือจะเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆของบริษังลงใน คำลงท้ายอีเมล์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ก็ขึ้นกับผู้ใช้งานจะเลือกใช้งานตามแบบที่ต้องนะครับ

  1. เปิด Microsoft Outlook จากนั้นเลือกที่ File
  2. ตามด้วยคลิกที่ Options

msofficehelp-settinge-signature-00

  1. ที่หน้า Outlook Options ให้เลือกที่หัวข้อ Mail แล้วคลิกที่ปุ่ม Signatures…

msofficehelp-settinge-signature-01

Sponsored links
  1. ที่ E-mail Signature ให้คลิกที่ New จากนั้นกำหนดชื่อ ตามที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกที่ Ok

msofficehelp-settinge-signature-02

  1. กำหนดข้อมูลตามที่ต้องการ ด้วย tools

msofficehelp-settinge-signature-03

  1. เสร็จแล้วเลือกตั่งค่าที่ Choose default signature จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save และ ปุ่ม Ok ตามลำดับ

msofficehelp-settinge-signature-04

  1. ทดสอบด้วยการสร้างอีเมล์ใหม่ ก็จะมีลายเซ็นตามที่ได้กหนดไว้แทรกเข้ามาให้โดยอัตโนมัติ

msofficehelp-settinge-signature-05

  • เสร็รสิ้นการตั้งค่า คำลงท้าย หรือ ลายเซ็นใน Microsoft Outlook
Sponsored links