การตั้งค่า Gmail แบบ POP3 ใน MS Outlook

สำหรับบทความนี้จะสอนการตั้งค่าการ Sync อีเมล์แบบ POP3 จาก Gmail หรือ Mail.google.com โดยจะเป็นการ Sync อีเมล์และจะรับส่งอีเมล์ผ่าน Microsoft Outlook รวมทั้งการจัดการ ปฎิทิน (Google Calendar) ตารางนัดต่างๆ ที่เราเก็บไว้ปฎิทิน โดยสามารถจัดการผ่าน Outlook ได้ในที่เดียว โดยจะมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเมล์เข้า ถึงเวลานัด ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเข้าเว็บเมล์บ่อยๆ เพื่อเช็คเมล์เข้า หรือส่งเมล์ เช็คปฎิทิน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อน

 • ตั้งค่า เปิดใช้ POP ที่นี้ โดยเลือก
  • เปิดใช้ POP สำหรับจดหมายทั้งหมด หรือ
  • ใช้ POP สำหรับจดหมายที่มาถึงนับจากนี้เป็นต้นไป
 • คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่า gmail ใน outlook

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างพร้อมแล้ว เราก็มาเริ่มทำการตั้งค่าที่ Microsoft Outlook กันได้เลยครับ (บทความนี้ใช้ Microsoft Outlook 2016 โดยนำไปใช้ใน 2013, 2010 ได้เช่นกัน ซึ่งอาจจะมีบางขั้นตอนที่ต่างกัน แต่ส่วนมากจะเหมือนครับ)

 1. เปิด Microsoft Outlook จะได้หน้า Welcome ให้คลิก Next ครับ (ในที่นี้เป็นการเรียกใช้งาน Microsoft Outlook ในครั้งแรก)

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. เลือก Yes จากนั้นคลิก Next

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. ที่หน้า Auto Account Setup เลือกที่ Manually setup or additional server types เสร็จแล้วคลิก Next

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. เลือกที่ POP or IMAP เสร็จแล้วคลิก Next

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. ที่หน้า POP and IMAP Account Setting ให้ทำการระบุรายละเอียด Account ของอีเมล์
  • Your Name: (ระบุชื่อที่ต้องการให้แสดง ในการรับส่งเมล์)
  • E-mail Address: (ระบุอีเมล์)
  • Account Type: เลือก POP3
  • Incoming mail server: pop.gmail.com
  • Outgoing mail server: (SMTP): smtp.gmail.com
  • User Name:(ระบุอีเมล์)
  • Password: <password>
  • Remember password: ทำเครื่องหมายถูก
 2. คลิกที่ปุ่ม More Settings

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. ที่หน้า Internet E-mail Settings ให้ทำการ คลิกแท็บ Outgoing Server เลือกถูกที่ช่อง My outgoing server (SMTP) requires authentication

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. ข้อนี้เรายังอยู่ที่หน้า Internet E-mail Settings แต่ข้อนี้ให้ คลิกแท็บ Advanced
  • ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง This server requires an encrypted connection (SSL) เสร็จแล้ว Incoming server (POP3) จะเปลี่ยนเป็น Port: 995
  • ที่ช่อง Outgoing server (SMTP) ระบุ Port: 465
  • Use the following type of encrypted connection ให้เลือก SSL
  • Server Timeouts กำหนดระยะเวลาในการเช็คเมล์ ค่าเริ่มต้นคือทุกๆ 1 นาที (Gmail แนะนำ 5 นาที)
 2. คลิกที่ปุ่ม OK

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. กลับมาที่หน้า POP and IMAP Account Setting ให้คลิกที่ปุ่ม Next

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. จากนั้น Microsoft Outlook จะทำการทดสอบ รับและส่งเมล์ หากตั้งค่าถูกอย่างถูกต้อง จะมีเครื่องหมายถูก เสร็จแล้วคลิก Close

ปล. หากทำการทดสอบไม่ผ่าน โดยถาม Password ตลอดแม้จะใส่ถูกต้องแล้ว ให้ดูวิธีแก้ไขที่ด้านล่างครับ

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. คลิกที่ปุ่ม Finish

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 1. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Microsoft Outlook แล้วจะเริ่ม Sync อีเมล์จากเซิฟเวอร์

ตั้งค่า gmail ใน outlook

 • หากกำหนดข้อมูลแล้วมีหน้าต่างถาม Password ตลอด ให้คลิกที่ลิ้งค์ https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps แล้วทำการเลือก เปิด และกลับมาทดสอบอีกครั้ง

ตั้งค่า gmail ใน outlook

0 Reviews

Write a Review