Breaking news
  • No posts where found

Microsoft PowerPoint

สอนวิธีฝังฟอนต์ลงในไฟล์ MS Word , PowerPoint 2013/2016

สอนบันทึกไฟล์ Word , PowerPoint 2013/2016 แบบฟอนต์ไม่เพี้ยน สำหรับคนที่ใช้งาน ไมโครซอฟเวิร์ด สำหรับทำเอการต่างๆ และ ไมโครซอฟท์ พาวเวอร์พอยต์ สำหรับทำพรีเซนเทชั่น น่าจะเคยเจอปัญหาที่เวลานำไฟล์ไปเปิดเครื่องอื่นแล้ว Font ชอบเพียน ทำให้การใช้งานไฟล์นั้นๆมีปัญหา สาเหตุคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องที่ทำเอกสาร หรือ ทำพรีเซน จึงไม่มีฟอนต์ที่ใช้งานในไฟล์นั้นๆ