Microsoft Outlook

การตั้งค่า Gmail แบบ POP3 ใน Microsoft Outlook

การตั้งค่า Gmail แบบ POP3 ใน MS Outlook สำหรับบทความนี้จะสอนการตั้งค่าการ Sync อีเมล์แบบ POP3 จาก Gmail หรือ Mail.google.com โดยจะเป็นการ Sync อีเมล์และจะรับส่งอีเมล์ผ่าน Microsoft Outlook รวมทั้งการจัดการ ปฎิทิน (Google Calendar) ตารางนัดต่างๆ ที่เราเก็บไว้ปฎิทิน โดยสามารถจัดการผ่าน Outlook ได้ในที่เดียว โดยจะมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเมล์เข้า ถึงเวลานัด ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเข้าเว็บเมล์บ่อยๆ เพื่อเช็คเมล์เข้า หรือส่งเมล์ เช็คปฎิทิน

การใส่ลายเซ็น (signature) Outlook 2013

ตั้งค่าใส่ลายเซ็น (signature) Outlook 2013 บทความนี้จะเป็นการสอนการตั้งค่าใน Outlook เพื่อใส่ ลายเซ็น หรือ คำลงท้ายในอีเมล์ โดยจะเป็นการแนบลายเซ็นนี้ทุกครั้งที่ สร้างอีเมล์ใหม่ หรือการตอบกลับอีเมล์ ตามที่เราได้กำหนดไว้ เช่น ชื่อ, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, เว็บไซต์ อื่นๆตามที่ต้องการเพิ่มลงในคำลงท้าย ช่วยให้ผู้รับสะดวกให้การติดต่อกลับ หรือจะเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆของบริษังลงใน คำลงท้ายอีเมล์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ก็ขึ้นกับผู้ใช้งานจะเลือกใช้งานตามแบบที่ต้องนะครับ

การตั้งค่า Microsoft Outlook กับ Hotmail แบบ POP3

การตั้งค่า Microsoft Outlook กับ Hotmail แบบ POP3 การใช้งาน Microsoft Outlook สำหรับการรับส่งอีเมล์ด้วยระบบ POP3 ของผู้ให้บริการอีเมล์ โดยใช้ Email ของ Microsoft (@outlook.com, @hotmail.com, @msn.com, @live.com) ซึ่งเป็นระบบอีเมล์ที่ทุกคนน่าจะมีอยู่แล้ว ซึ่งการใช้ Microsoft Outlook ในการรับส่งนั้นจะช่วยให้สามารถเช็คอีเมล์แบบ Online และ Offline ได้ด้วย และอีกทั้งยังช่วยให้การค้นหาอีเมล์ ภายใน inbox ทำได้สะดวกและรวดเร็มมากขึ้น