Sponsored links

วิธการเพิ่มลายน้ำลงในเอกสาร Excel

คนที่ใช้งาน microsoft excel มีการใช้งานทำงานต่าง หรือเอกสารที่อยู่ในช่วงดำเนินการ ทดสอบขั้นตอนการต่าง บางครั้งทำให้หยิบจับเอกสารผิด เพราะมีหลายฉบับ วันนี้วิธีที่ช่วยให้แยกได้ว่าเป็นเอกสารแบบไหน โดยการเพิ่มลายน้ำลงไปในเอกสาร เช่น แบบร่าง, เอกสารลับ, เอกสารด่วน ฯลฯ

โดยการแทรกลายน้ำใน excel จะไม่รองรับการทำแบบเพิ่มข้อความเอง ซึ่งจะรองรับแบบรูปภาพเท่านั้น ประเภทที่สนับสนุน .bmp .png .jpg ดังนั้นเราต้องสร้างรูปภาพก่อน อาจจะใช้ microsoft paint สร้างรูปได้เช่นกันครับ

เดียวเรามาดูขั้นตอนกันครับ Ms Excel 2010 / 2013 / 2016

  1. เปิด Ms Excel คลิกแท็บ Insert (แทรก) > เลือก Header & Footer (หัวกระดาษและท้ายกระดาษ) จากนั้น Excel จะเปลี่ยนเป็นมุมมองเป็นแบบ Page Layout (เค้าโครงหน้า)

ms-watermark-to-excel-worksheet-01

  1. แท็บ Design (ออกแบบ) ภายใต้หัวข้อ Header & Footer Tools (เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ)

ms-watermark-to-excel-worksheet-02

  1. จะเห็นหัวกระดาษจะปรากฏขึ้นเป็น 3 ส่วนที่ด้านบนแถวที่ 1 ของเวิร์กชีต

ms-watermark-to-excel-worksheet-04

Sponsored links
  1. เลือกคลิกที่ส่วนที่ต้องการ คลิกเลือกช่องใดช่องหนึ่ง จากนั้นคลิกเลือกใน Ribbon ของแท็บ Design (ออกแบบ) ให้คลิก Picture (รูปภาพ)

ms-watermark-to-excel-worksheet-05

  1. เลือกรูปภาพลายน้ำที่ต้องการใช้งาน แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพนั้น หรือคลิกปุ่ม Insert จากนั้นในหัวกระดาษ จะแสดงเป็น &[Picture] (&[รูปภาพ])

ms-watermark-to-excel-worksheet-06

  1. กดปุ่ม Tab หรือคลิกด้านนอกหัวกระดาษที่ช่องใดก็ได้ จากนั้นจะแสดงลายน้ำ ขึ้นในเวิร์กชีตของเราครับ โดยหากเราสร้างข้อมูล หน้าใหม่ ใน Excel ไฟล์เดียวกัน ก็จะแสดงลายน้ำขึ้นบนหน้าใหม่นั้นด้วยเหมือนครับ

ms-watermark-to-excel-worksheet-03

Sponsored links