Microsoft Outlook

การตั้งค่า Gmail แบบ POP3 ใน Microsoft Outlook

Sponsored links การตั้งค่า Gmail แบบ POP3 ใน MS Outlook สำหรับบทความนี้จะสอนการตั้งค่าการ Sync อีเมล์แบบ POP3 จาก Gmail หรือ Mail.google.com โดยจะเป็นการ Sync อีเมล์และจะรับส่งอีเมล์ผ่าน Microsoft Outlook รวมทั้งการจัดการ ปฎิทิน (Google Calendar) ตารางนัดต่างๆ ที่เราเก็บไว้ปฎิทิน โดยสามารถจัดการผ่าน Outlook ได้ในที่เดียว โดยจะมีระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีเมล์เข้า ถึงเวลานัด ซึ่งไม่จำเป็นที่ต้องเปิดเข้าเว็บเมล์บ่อยๆ เพื่อเช็คเมล์เข้า หรือส่งเมล์ เช็คปฎิทิน Sponsored links

microsoft excel

แทรก/เพิ่มลายน้ำใน Microsoft Excel

Sponsored links วิธการเพิ่มลายน้ำลงในเอกสาร Excel คนที่ใช้งาน microsoft excel มีการใช้งานทำงานต่าง หรือเอกสารที่อยู่ในช่วงดำเนินการ ทดสอบขั้นตอนการต่าง บางครั้งทำให้หยิบจับเอกสารผิด เพราะมีหลายฉบับ วันนี้วิธีที่ช่วยให้แยกได้ว่าเป็นเอกสารแบบไหน โดยการเพิ่มลายน้ำลงไปในเอกสาร เช่น แบบร่าง, เอกสารลับ, เอกสารด่วน ฯลฯ Sponsored links